Sodininkų bendrija "Neris"

Naujas 255 maršruto tvarkaraštis (Savanorių st. (Vilnius) – Valai – Vosyliukai – Rykantai). Atnaujintas 2018-11-10

255 maršrutas. Pirmadienis – šeštadienis

Paskutinis šio tvarkaraščio atnaujinimas: 2018-11-09, 14:45:23

www.centvalis.lt

DĖMEMIO Trakų raj. Lentvario sav. Valų km SB „NERIS“ NARIAI

DĖMEMIO Trakų raj. Lentvario sav. Valų km SB „NERIS“ NARIAI

 

Sodininkų bendrija „Neris“ valdyba šaukia eilinį visuotinį pakartotinį susirinkimą, kuris įvyks Grigiškių kultūros namų salėje Vilniaus g. 12, Vilnius 2018 m. balandžio 28 d. d 10.00 val.

Susirinkimo dienotvarkė:

·         Susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko rinkimai.

·         SB “Neris” valdybos pirmininko ataskaita

·         Revizijos komisijos ataskaita

·         Sodininkų bendrijos „Neris“ valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.

·         Revizijos komisijos rinkimai

·         Nario mokesčio dydžio nustatymas.

·         Kiti einamieji klausimai.

APIE SUSIRINKIMĄ PASKELBTA VIETOS LAIKRAŠTYJE „GALVĖ“ 03.28 IR RESPUBLIKINIAME DIENRAŠTYJE „VASTIEČIŲ LAIKRAŠTIS“ 03.28 d.

Prašome valdybai iki susirinkimo pradžios teikti pasiūlymus, pageidavimus ir prašymus dėl leidimo įsigyti laisvos Valstybinės žemės šalia savo sklypo iki 4 arų.

SB „Neris“ valdyba. visa info www.sbneris.lt 2018 04 13

Geros naujienos dėl Neries gatvės remonto.

2018 03 12 Lentvario seniūnijoje vyko Lentvario seniūnijos seniūnaičių susirinkimas. Pristatyta planai dėl gatvių remonto 2018 m.

Remontuotinų gatvių eiliškumas bus nustatomas atsižvelgiant į kriterijus:

 1. Deklaruotų gyventojų skaičius siūlytinoje atkarpoje,
 2. Gatvės senumas siūlytinoje atkarpoje,
 3. Svarbios kryptys,
 4. Gatvės tęstinumas,
 5. Sklypų užstatymas asfaltuojamoje atkarpoje,
 6. Neįvykdyti darbai,
 7. Svarbumas pagal kelio disponavimą.

Pagal šiuos kriterijus Rykantų seniūnaitijoje į remontuotinų gatvių sąrašą patenka pirmu numeriu  Neries g.

Šiuos sąrašus seniūnija teiks svarstymui Trakų r. savivaldybės tarybos posėdžiui, dėl finansavimo skyrimo.

Dar kartą apie rinkliavą už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Dar kartą apie rinkliavą už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Gyventojams gavus pirmąsias sąskaitas už atliekų surinkimą ir tvarkymą pagal nuo sausio 1 d. įsigaliojusią naują tvarką, sulaukiame įvairių klausimų. Dar kartą pateikiame svarbiausią informaciją ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

2018-03-26

Trakų rajono gyventojus pasiekė pirmosios sąskaitos už atliekų surinkimą ir tvarkymą pagal naują tvarką, įsigaliojusią nuo sausio 1 d., todėl savivaldybė sulaukia klausimų dėl naujos tvarkos.

Pakartotinai pateikiame svarbiausią informaciją ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Nors Trakų rajono savivaldybei anksčiau galiojusi tvarka buvo tinkama, tačiau visos savivaldybės privalėjo pereiti prie naujos dvinarės rinkliavos, nes to reikalauja įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

Vietinę rinkliavą sudaro dvi dedamosios dalys – pastovioji ir kintamoji. Pastovioji (abonentinė) rinkliavos dalis Trakų rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto, taikant atitinkamus tarifus. Maksimalus apmokestinamas bendras plotas gyvenamosios paskirties objektuose yra 100 kv.m. Ši įmokos dedamoji nustatyta tokia, kad padengtų pastoviąsias sąnaudas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymu. Tuo tarpu kintamoji rinkliavos dalis priklauso nuo konteinerių išvežimo dažnio ir konteinerių tūrio.

Visi buitinių atliekų konteineriai Trakų rajone yra paženklinti specialiu kodu, kuris automatiniu būdu leidžia matyti kiek, kieno ir kokio dydžio talpos konteineris buvo ištuštintas.

Komunalinių atliekų išvežimo įmoka priklauso nuo nekilnojamojo turto objekto ploto. Gyventojų skaičius įmokai reikšmės neturi. Šis rinkliavos nustatymo modelis pasirinktas, nes duomenų analizė parodė, kad Trakų rajone yra daug nekilnojamo turto, kuris yra naudojamas kaip antras būstas arba jis yra nuomojamas ir jame niekas nėra neregistruotas. Jei būtų įvestas mokestis, priklausantis nuo gyventojų skaičiaus, būtų taip, kad tie, kas registravo savo gyvenamąją vietą Trakų rajone, mokėtų už tuos, kurie turi antrus būstus arba nuomojasi gyvenamą plotą ir jame nėra registruoti, nes bendras surinktų atliekų kiekis būtų dalinamas tik registruotiems gyventojams. Savivaldybės manymu, pasirinktas rinkliavos modelis yra teisingesnis, be to, pasinaudojome ir kitų savivaldybių praktika, kurios rinkliavą įvedė anksčiau.

Atkreipiame dėmesį, kad atskirai sudaryti atliekų tvarkymo sutarčių nereikia, visi turintys nekilnojamo turto objektų gauna informacinius pranešimus apie jiems priklausančias įmokas. Sąskaitos savininkams siunčiamos pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis. Todėl gali pasitaikyti, kad sąskaitą gaus asmuo, kuris jau negyvena objekte, tačiau objektas vis dar registruotas jo vardu.

Daugiau informacijos yra http://www.trakai.lt, rubrikoje „Atliekų tvarkymas“, į visus kylančius klausimus mielai atsakys Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos specialistai el.p. komunalinesatliekos@trakai.lt, tel. (8 528) 41225.
Trakų rajono savivaldybės informacija

 

http://trakai.lt/index.php?3198776476

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo dvinarė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo dvinarė rinkliava už atliekų

surinkimą ir tvarkymą

 

 

       Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą – tai Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d.  sprendimu Nr. S1-222 nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Vietinė rinkliava nustatoma visiems Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams. Rinkliavos mokėtojų registravimą nuo 2018 m. sausio 1 d. organizuoja ir tvarko Trakų rajono savivaldybės administracija.

Rinkliava įvesta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija).

    Vietinės rinkliavos dydžius, susidedančius iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios,  patvirtino Savivaldybės taryba:

1. Pastovioji (abonentinė) Vietinės rinkliavos dalis Trakų rajono gyventojams priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto (žr. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI), taikant priimtus tarifus. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas yra 100 m2 bendro ploto. Ši įmokos dedamoji nustatyta tokia, kad padengtų pastoviąsias sąnaudas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymu.

2. Kintamoji Vietinės rinkliavos dalis Trakų rajono gyventojams priklausys nuo konteinerių ištuštinimo dažnio ir konteinerių tūrio. Visi buitinių atliekų konteineriai Trakų rajone yra paženklinti specialiu kodu, kuris automatiniu būdu leis matyti kiek, kieno ir kokio dydžio talpos konteineris buvo ištuštintas.

 

Metinis Vietinės rinkliavos dydis nustatomas nurodytą dydį (konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams).

 

tarifai-84892

(padidinkite paspaudus)

Paaiškinimas:

* – parametro dydis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas: kg/m2 arba kg/objektui arba kg/gyv.

       Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais:

1,0

Eur už 140 l talpos konteinerio ištuštinimą

2,0

Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą

5,9

Eur už 750 l talpos konteinerio ištuštinimą

8,0

Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą

36,5

Eur už 5000 l talpos konteinerio ištuštinimą

*Kolektyviniai konteineriai – juridinių ir fizinių asmenų (Vietinės rinkliavos mokėtojų) bendrai naudojami komunalinių atliekų surinkimo konteineriai.

*Individualūs konteineriai – juridiniam ar fiziniam asmeniui (komunalinių atliekų turėtojui) individualiai priskirti ir naudojami komunalinių atliekų konteineriai, į kuriuos komunalines atliekas šalina tik konkretus komunalinių atliekų turėtojas.

 

APMOKĖJIMAS. Mokėjimo pranešimus už komunalines atliekas Trakų rajono savivaldybės administracija siųs metų pradžioje – vasario-kovo mėnesį, už visą 2018 m. laikotarpį. Mokėjimo pranešime bus pateikiami apmokėjimo kvitai su brūkšniniais kodais, kurie suteiks galimybę sąskaitą už komunalines atliekas apmokėti dalimis (ketvirčiais) arba visą sumą iš karto. Įmokas bus galima sumokėti bankiniu pavedimu į komunalinių atliekų rinkliavos surenkamąją sąskaitą, kuri bus nurodyta mokėjimo pranešime (mokėjimo paskirtyje nurodžius mokėtojo kodą, kuris bus pateikiamas mokėjimo pranešime), AB Lietuvos paštas ir „PayPost“ skyriuose bei „Maxima“ kasose ir UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose.

Svarbu paminėti, kad gyventojai negalės atsiskaityti pasinaudodami atsiskaitymo knygelėmis!

Gyventojai, norintys gauti mokėjimo pranešimą tik elektroniniu paštu, turi apie tai pranešti komunalinesatliekos@trakai.lt.

Pasikeitus NT objekto savininkui, prašome nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu (komunalinesatliekos@trakai.lt) atsiųsti VĮ Registro centro išrašo kopiją, įrodančią naujo savininko nuosavybės teisę, taip pat, tai galite padaryti išrašo kopiją pristatydami į Trakų rajono savivaldybės administraciją, 309 kab. 

2017 m. komunalinių atliekų išvežimo ir tvarkymo mokestį, sąskaitas ir skolas administruoja UAB Ecoservice.

 

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI:

 

Gyvenu vienas,  kiek turėsiu mokėti?

Komunalinių atliekų išvežimo įmoka priklauso nuo NT objekto ploto. Gyventojų skaičius NT objekto įmokai reikšmės nesuteikia.

 

Nusipirkau naują butą/namą/sodo namelį, esu naujasis savininkas, kaip sudaryti sutartį dėl komunalinių atliekų išvežimo?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. sutarčių komunalinių atliekų išvežimui sudaryti nebereikia, kadangi yra apmokestinami visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Įsigijus ar paveldėjus NT objektą, naujasis savininkas arba jo įgaliotas asmuo, privalo Trakų rajono savivaldybės administracijai pateikti Nekilnojamojo turto Registrų centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyti visi NT objekto duomenys su savininko nuosavybės teise. Tai galima padaryti NT Registro centrinio duomenų banko išrašą atsiuntus el. paštu komunalinesatliekos@trakai.lt, arba pristačius Trakų rajono savivaldybės administracijai, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui, 309 kab.

 

Gyvenu individualiame name, ar galiu mažinti/didinti komunalinių atliekų išvežimo dažnį?

Gyventojai, norintys koreguoti komunalinių atliekų išvežimo skaičių per mėnesį, gali užpildyti prašymo formą (žemiau, 4 forma) ir atsiuntus el. paštu komunalinesatliekos@trakai.lt arba pateikti Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui, 309 kab.

Noriu pakeisti aptarnavimo konteinerių dydį, kur kreiptis?

Trakų rajono savivaldybės administracija, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius, 309 kab. arba užpildžius prašymo formą (žemiau, 5 forma) ir atsiuntus el. paštu komunalinesatliekos@trakai.lt. Konteineriai pristatomi ir pakeičiami nemokamai.

Kaip reikės mokėti už nekilnojamo turto objektą, kuriame negyvenama arba nevykdoma veikla?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Trakų rajono tarybos sprendimu, Trakų rajono savivaldybės gyventojai gali būti atleidžiami tik nuo kintamosios dalies. Pastoviosios dalies įmoka yra privaloma.

NT objekto savininkas, pateikęs Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui (komunalinesatliekos@trakai.lt) prašymą (žemiau, 1 forma) atleisti nuo kintamosios dalies ir jame nurodęs laikotarpį, kuriuo objekte nebus gyvenama (ne mažiau nei 3 mėnesiai), bus atleidžiamas nuo kintamos dedamosios dalies tam laikotarpiui, tačiau laikotarpio pabaigoje privalės pristatyti pažymą iš elektros energijos tiekėjo, kad nekilnojamojo turto objekte per prašomą laikotarpį nesunaudota daugiau kaip 45 kWh elektros energijos.

Kaip mokėti už nekilnojamo turto objektą, kuris yra sugriautas, sudegęs?

Pristačius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamo turto objektas yra sudegęs) ir Statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą (jeigu nekilnojamo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas).

Kur kreiptis, jei pagal grafiką iš individualių valdų   neištuštinti komunalinių atliekų konteineriai?

Praneškite UAB ,,Ecoservice projektai“ tel.  8 528 55395  arba Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui tel. 8 528 41225.

Papildomai informacijai gauti galite kreiptis elektroniniu paštu komunalinesatliekos@trakai.lt  bei telefonu (8 528) 41 225. 

 PRAŠYMŲ FORMOS

1. Prašymo forma atleisti nuo kintamos vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo

2. Prašymo forma mokėjimo pranešimui gauti elektroniniu paštu

3. Prašymo forma sugadinto/netinkamo naudoti konteinerio keitimui

4. Prašymo forma komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo dažnio keitimui

5. Prašymo forma komunalinių atliekų konteinerio talpos keitimui

6. Prašymo forma komunalinių (butiinių) atliekų konteineriui suteikti

7. Prašymo forma visų rūšių konteineriams suteikti

DĖL NERIES GATVĖS VALŲ KAIME

Gavome atsakymą iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos dėl Neries g. remonto.

Ats. R.Azelskui

 

Sveikinimai švenčių proga!!!

2017 09 07 – Nuo rugsėjo 11 d. keičiasi Grigiškėse važiuojančių autobusų trasos

Naujienos

2017 09 07 – Nuo rugsėjo 11 d. keičiasi Grigiškėse važiuojančių autobusų trasos

Vykdant Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos darbus, nuo rugsėjo 11 d. iki lapkričio 1 d.  bus uždarytas išvažiavimas į A1 Vilnius–Kaunas kelią. Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus atitinkamai keičiamos ir viešojo transporto trasos Grigiškėse, praneša Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“.

Nuo rugsėjo 11 d. 28-ojo Grigiškės–Žemieji Paneriai, 29-ojo Grigiškės–Lazdynai–Žemaitės g.–Vilkpėdė ir 59-ojo Grigiškės–Lazdynai–Laisvės pr.–Žvėrynas maršrutų autobusai važiuos suformuota apylanka – autobusai, važiuodami Mokyklos g. link Vilniaus, nebeišvažiuos į A1 Vilnius–Kaunas kelią, o suks į kairę ir važiuos link Pašto gatvės, toliau – Mokyklos, Kovo 11-osios gatvėmis link Vilniaus.

Kovo 11-osios g. bus įrengtos papildomos stotelės – Kunigiškių, Šviesos, Salos, kuriose stos 28-ojo, 29-ojo ir 59-ojo maršrutų autobusai, važiuojantys link Vilniaus.

Atsižvelgiant į numatytus maršrutų trasų pakeitimus bus keičiami ir šių autobusų maršrutų eismo tvarkaraščiai. Atnaujinti eismo tvarkaraščiai interneto tinklalapyje www.vilniustransport.lt bus paskelbti nuo rugsėjo 7 d. Viešojo transporto stotelėse informacija bus skelbiama nuo rugsėjo 8 d.

 

Informacija apie viešojo transporto darbą ir pakeitimus pateikiama interneto tinklalapyje www.vilniustransport.lt, socialiniame tinkle „Facebook“ www.facebook.com/susisiekimo.paslaugos, mobiliaisiais telefonais (m.stops.lt), darbo valandomis – ir telefonu (8 5) 210 7050.

 

Apie SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Savivaldybės įmonė (SĮ) „Susisiekimo paslaugos“ yra susisiekimą Vilniaus mieste organizuojanti įmonė, priklausanti Vilniaus miesto savivaldybei. Įmonė organizuoja viešojo transporto ir bilietų platinimo sistemos darbą, administruoja vietinę rinkliavą ir automobilių stovėjimo aikšteles, prižiūri ir eksploatuoja centralizuotą eismo valdymo sistemą bei kuruoja susisiekimo dviračiais vystymą. Įmonės paslaugomis kasdien naudojasi šimtai tūkstančių automobiliais, dviračiais ar viešuoju transportu keliaujančių vilniečių ir sostinės svečių.

 

Kreipimasis į Trakų r. sav. merę ir Lentvario seniūniją dėl Neries g priežiūros

Kartu pasitarę su sb Putinas pirmininke Danute Tauniene, sb Neris pirmininku Renaldu Aželsku ir Valų kaimo bendruomenės pirmininke Elžbieta Ščitiene, kreipėmės į Trakų r. sav. Merę Editą Rudelienę ir Lentvario seniūniją, dėl Neries g. atliktų asfaltavimo darbų garaninės priežiūros. Štai kokį atsakymą gavom. Toks vaizdas, kad mes apie žirnius klausiam o jie atsako apie pupas.

Raštas Seniūnui ir Trakų r. Merei dėl Neries g. darbų garantijos

Atsakymas dėl kelio remomto Valų km

GYVŪNŲ LAIKYMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLĖS

Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykės

 

 

Gyvūnų laikymo TRAKŲ RAJONO savivaldybĖS teritorijOs gyvenamosiose vietovėse TAISYKlės

 

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-02-06 sprendimu Nr. S1-19

 

 

Kovinio šuns mišrūnas negrynaveislis šuo, kurio bent vienas iš tėvų yra kovinis šuo.

Gyvūno savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso gyvūnas.

Kovinio šuns mišrūnas negrynaveislis šuo, kurio bent vienas iš tėvų yra kovinis šuo.

Pavojingas šuopavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Pavojingo šuns mišrūnas negrynaveislis šuo, kurio bent vienas iš tėvų yra pavojingas šuo.

 

GYVŪNO LAIKYTOJO PAREIGOS

 

 1. Gyvūnų laikytojas turi:
  • garantuoti, kad gyvūnų ir pavojingų gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų;
  • nedelsiant pranešti apie, jo nuomone, užkrėstą, užsikrėtusį ar sergantį pasiutlige ar kita užkrečiamąja liga gyvūną Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) arba privačiam veterinarijos gydytojui;
  • užtikrinti, kad šunys, katės, šeškai ir kiti pasiutligei imlūs gyvūnai būtų vakcinuojami nuo pasiutligės, kaip numatyta Pasiutligės kontrolės reikalavimuose, patirtintuose VMVT direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B1-463 (Žin., 2007, Nr. 55-2165);
  • turėti šuns registracijos pažymėjimą, pasą arba VMVT pažymėjimą;
  • viešoje vietoje turėti šuns registracijos žetoną;
  • sarginiams šunims, kurie laikomi įmonių, įstaigų, organizacijų stovėjimo aikštelėse, kituose objektuose, turėti VMVT išduotą pažymėjimą;
  • užtikrinti, kad viešosiose vietose, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose, pvz.: atviruose balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse gyvūnai nebūtų paliekami be priežiūros ir (ar) laikomi;
  • užtikrinti, kad gyvūnui priteršus viešojoje vietoje, dviejų butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje, nedelsiant būtų surenkami gyvūnų ekskrementai ar kiti gyvūno palikti teršalai;
  • atlyginti visas išlaidas, susijusias su jiems priklausančių gyvūnų padaryta žala žmonių sveikatai, jų ir valstybės turtui įstatymų numatyta tvarka;
  • apie gyvūno dingimą pranešti Trakų rajono seniūnijos seniūnui, pagal gyvenamąją vietą, ir apie tai viešai paskelbti;
  • užtikrinti, kad iš nuolatinės gyvūnų laikymo vietos vežamus ar kitu būdu perkeliamus gyvūnus lydėtų Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis, kurio forma patvirtinta VMVT direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 31-1102; 2009, Nr. 13-527), išskyrus atvejus, kai gyvūnai pervežami ar kitu būdu perkeliami į kitą to paties gyvūno laikytojo gyvūnų laikymo vietą Lietuvos Respublikoje ar gyvūno laikytojas nekomerciniais tikslais vežasi gyvūnus augintinius;

1.12 užtikrinti, kad šalutiniai gyvūniniai produktai būtų tvarkomi pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009. Gyvūnų augintinių gaišenos gali būti tvarkomos vadovaujantis VMVT direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 patvirtintais Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimais (Žin., 2005, Nr. 101-3784).

 • GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMAS

 

 1. Dviejų butų namo bute, daugiabučio namo bute ar individualiame gyvenamajame name leidžiamų laikyti šunų ar kačių skaičius nustatomas atsižvelgiant į vienam šuniui ar katei reikalingą minimalią ploto normą, nurodytą šių Taisyklių 1 priede, ir šių gyvūnų vados dydį.
 2. Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai laikomi vadovaujantis Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos apraše, patvirtintame VMVT direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 (Žin., 2013, Nr. 41-2032), nustatyta tvarka.
 3. Pavojingų šunų veislių sąrašas yra patvirtintas VMVT direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 4-157).
 4. Voljeras, narvas ar kita laikymo įranga, kuriuose laikomi šunys, turi būti įrengti taip, kad juose laikomi šunys, priklausomai nuo jų dydžio, negalėtų iš jų iššokti ar kitu būdu pabėgti.
 5. Minimalus atstumas nuo voljero, narvo ar kitos gyvūnų laikymo įrangos, kurioje laikomi šunys turi būti įrengti taip, kad atstumas nuo šių statinių iki gretimo žemės sklypo ribos būtų ne mažesnis kaip 2 m. Jei šuns voljeras įrengiamas arčiau nustatyto atstumo, tai reikalingas raštiškas gretutinio sklypo savininko sutikimas.
 6. Jei šuns voljeras įrengtas anksčiau nei įsigaliojo šios Taisyklės ir atstumas nuo šuns voljero iki kito gretimo sklypo yra mažesnis nei 2 m, tai voljerą reikia perkelti numatytu Taisyklėse atstumu arba gauti raštišką gretutinio žemės sklypo valdos savininko sutikimą.
 7. Patalpos, voljero, narvo ar kitos laikymo įrangos, kuriuose laikomi šunys ar katės, plotas turi atitikti šių Taisyklių 1 priede nustatytas normas.
 8. Kai šuo laikomas pririštas, jis turi būti rišamas taip, kad neišeitų už žemės valdos, kurioje laikomas, ribos.
 9. Šuniui prieinamoje vietoje turi būti įrengta būda ar kita vieta (slėptuvė), kurioje šuo galėtų pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų ir kurios dydis, priklausomai nuo šuns dydžio, būtų toks, kad šuo į ją galėtų lengvai įlįsti, joje apsisukti ir atsigulti. Šuns būda turi būti pakelta nuo žemės paviršiaus ar kito pagrindo ar kitu būdu užtikrinama šuns poilsio vietos apsauga nuo vandens. Rekomenduojama šuns būdos angą uždengti, kad į būdą nepatektų krituliai.
 10. Uždaroje žemės valdoje šuo gali būti laikomas nepririštas, jei užtikrinama, kad šuo iš jos neišbėgs. Tokiu atveju matomoje vietoje turi būti pakabintas ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, šuo!“, o prie uždaros žemės valdos vartų rekomenduojama įrengti skambutį valdos savininkui pakviesti.
 11. Trakų rajono savivaldybės administracija ar kita įstaiga, ar įmonė gali įrengti gyvūnų vedžiojimo aikšteles. Gyvūnų vedžiojimo aikštelės turi būti pažymėtos aiškiai matomais, ne mažesniais kaip 15 cm pločio ar skersmens ženklais su užrašu „Gyvūnų vedžiojimo aikštelė“. Jei šuns laikytojas, vedžiodamas savo augintinį uždaroje gyvūnų vedžiojimo aikštelėje gali užtikrinti, kad jo šuo nekels grėsmės kitiems gyvūnams ir žmonėms bei nepabėgs iš aikštelės, šuo gali būti be pavadėlio ir (ar) antsnukio.
 12. Šunis rekomenduojama vedžioti gyvūnų vedžiojimo aikštelėse, jei jos yra, kitais atvejais – laukymėse, parkų pakraščiuose, kitose rečiau žmonių lankomose vietose.
 13. Asmenys, vedžiojantys šunis, privalo surinkti jų šunų paliekamus ekskrementus ir kitus teršalus.
 14. Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu.
 15. Kiti šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo.
 16. Šunį vedantis asmuo turi užtikrinti, kad šuo nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.
 17. Gyvūnų, nurodytų Konvencijos dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 15 tomas, p. 48) I priedėlyje ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr.101/2012 (OL 2012 L 39, p. 133), laikytojai turi turėti teisėtą jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

 

 • DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

 

 1. Asmenims, be Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme nurodytų draudžiamų veiksmų, draudžiama:
  • teritorijose, patalpose ir kitose vietose, pažymėtose draudžiamuoju ženklu vesti, neštis, eiti su gyvūnais ar juos su savimi turėti, išskyrus gyvūnus, kuriuos naudoja pareigūnai, atlikdami jų kompetencijai priskirtas funkcijas, ir šunis vedlius. Draudžiamasis ženklas turi būti ne mažesnio kaip 8 cm pločio ar skersmens ir pakabintas matomoje vietoje prie įėjimo į tokias teritorijas, patalpas ar vietas;
  • vedžioti gyvūnus vaikų žaidimų aikštelėse, sporto aikštynuose, stadionuose;
  • gyvūnams pasiekiamose vietose sąmoningai padėti ar kitaip pateikti nuodų arba jais apdoroto maisto, pašaro ar lesalo;
  • gyvūnų priežiūrai semti smėlį iš vaikų žaidimo smėlio dėžių, į jas pilti smėlį, užterštą gyvūnų išmatomis, vesti gyvūnus ten tuštintis;
  • žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus;
  • visuomenės informavimo priemonėse skleisti informaciją apie antihumanišką elgesį su gyvūnais;
  • laikyti kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (ši nuostata netaikoma iki Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) įsigaliojimo laikomiems koviniams šunims, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnams, kuriems Trakų rajono savivaldybės administracija jau yra išdavusi leidimą);
  • kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (tais atvejais, kai tokių šunų Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia) bei pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose (ši nuostata netaikoma iki Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) įsigaliojimo laikomiems pavojingiems šunims, kuriems Trakų rajono savivaldybės administracija jau yra išdavusi leidimą).

Ištrauka iš LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO

 346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 

 

 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 11, 12 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus), dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 14 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki septynių šimtų eurų.

 1. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 16 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 18 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas. Už šio straipsnio 11, 12, 13, 14, 15 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.
 2. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

 

Ištrauka iš LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS

ĮSTATYMO (1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-500,Vilnius)

                      8 straipsnis. Kovinių ir pavojingų šunų įvežimas, įsigijimas, laikymas, veisimas, registravimas, ženklinimas, dresavimas ir prekyba jais

 1. Lietuvos Respublikoje draudžiami koviniai šunys, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai.
 2. Pavojingi šunys į Lietuvos Respubliką įvežami, įsigyjami, laikomi, veisiami, registruojami, ženklinami, dresuojami, jais prekiaujama laikantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.
 3. Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis, privalo turėti savivaldybės, kurioje asmenys nuolat gyvena, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotus leidimus.
 4. Draudžiama išduoti nurodytus leidimus asmenims:

1) jaunesniems negu 18 metų;

2) įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

3) teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

4) gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais šios dalies 2 ir 3 punktuose.

 1. Pavojingo šuns savininkas turi užtikrinti, kad tokio šuns laikymas nebus patikėtas šio straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems asmenims.
 2. Kai nustatomi šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtinti pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, pardavimo reikalavimų pažeidimai, savivaldybės administracija, išdavusi šio straipsnio 3 dalyje nurodytą leidimą, privalo savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka paimti pavojingą šunį ir perduoti jį laikinai globoti gyvūnų globėjui, kol atsiradę pažeidimai bus pašalinti.
 3. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju paimtas pavojingas šuo kelia realią grėsmę žmonėms ar kitiems gyvūnams, jis gali būti nugaišinamas.
 4. Jeigu šio straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju pavojingas šuo buvo paimtas laikinajai globai ar buvo nugaišintas, tokio šuns savininkas privalo kompensuoti išlaidas, susijusias su šio šuns paėmimu, laikymu ir (ar) nugaišinimu.
 5. Dresuoti pavojingus šunis gali tik asmenys, turintys dresuotojo kvalifikacijos patvirtinimo dokumentą, išduotą atitinkamos gyvūnų laikytojus vienijančios asociacijos.10. Kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (tais atvejais, kai tokių šunų Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia) bei pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama.

 

KOVINIŲ ir PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLių sąrašas

 1. KOVINIŲ ŠUNŲ VEISLĖ

 

 

 

 1. Amerikiečių pitbulterjeras

 

 

 1. PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLĖS

 

 

 1. Amerikiečių Stafordšyro terjeras

 

 

 1. Stafordšyro bulterjeras

 

 

 1. Amerikiečių buldogas

 

 

 1. Argentinos dogas

 

 

 1. Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)

 

 

 1. Kangalas (Turkų aviganis)

 

 

 1. Kaukazo aviganis

 

 

 

 1. Pietų Rusijos aviganis