Sodininkų bendrija "Neris"

D Ė M E S I O SB „NERIS“ NARIAI

D Ė M E S I O  SB „NERIS“ NARIAI

Sodininkų bendrija „Neris“ valdyba
šaukia eilinį visuotinį susirinkimą, kuris įvyks
Grigiškių seniūnijoje Vilniaus g. 6, LT-27101 Grigiškės,
 

2019 m. balandžio 18 d. 16.00 val.

Nesusirinkus reikiamui 260 skaičiui narių (kvorumui) įstatymo nustatyta tvarka pakartotinis ataskaitinis susirinkimas įvyks: Valų km. Smėlio ir Kranto g gale poilsiavietėje prie Neries upės.

2019 m. gegužės 4 d. (šeštadienis) 09.00
val.

Susirinkimo dienotvarkė: www.sbneris.lt skelbimų lentose. Prašome teikti siūlymus ir pageidavimus susirinkimui. Norintys išsipirkti laisvos Valstybinės žemės prie savo sklypo iki 4 arų prašome iki susirinkimo pradžios pateikti prašymus valdybai.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:

 • Susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko rinkimai.
 • Sodininkų bendrijos „Neris“ valdybos pirmininko
  ataskaita.
 • Revizijos komisijos 2018 m. ataskaita ir 2019 m.
  pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 • Vandentiekio komunikacijos.
 • Gatvių remontas.
 • Sodininkų bendrijos „Neris“ nario mokesčio dydžio nustatymas.
 • Valstybinės žemės užėmimas, geodeziniai (kadastriniai)
  matavimai.
 • Kiti einamieji klausimai.

Apie
susirinkimą paskelbta sb „Neris“ skelbimų lentose, www.sbneris.lt

Turėti nario pažymėjimą.                                                       2019-04-04

SB „Neris“ valdyba.

Leave a Comment